سرکنسول ایران در سلیمانیە: ایران جریان آب رودخانە زاب کوچک را نبستە است

وازرت کشاورزی اقلیم کردستان پیشتر از قطع آب رودخانە زاب کوچک از سوی جمهوری اسلامی خبر دادە بود

اربیل ( کردستان٢٤)- سعدالله مسعودیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیە، در کنفرانسی خبری با شرکت استاندار سلیمانیە، بستن آب رودخانە زاب کوچک از سوی دولت مطبوعش را تکذیب کرد.

دو روز پیش وزارت کشاورزی منابع آبی اقلیم کردستان از بستن آب این رودخانەی از سوی ایران خبر دادە بود.

 

سرکنسول ایران درحالی از سد سردشت سخن گفت کە این سد بر روی یکی از شاخه‌های ورودی بە رودخانه زاب احداث شدە کە از سوی شهر از قسمت جنوب سردشت بە روخانە زاب ملحق می‌شود.

سر چشمە و شاخە اصلی رودخانە زاب در غرب شهرستان پیرانشهر از "سیاکوه" در منطقە مرزی "سیدکان در جنوب کردستان" و " اشنویە و پیرانشهر در شرق کردستان" سرچشمە می‌گیرد و سد سلیوە بر روی شاخە اصلی آن احداث شدە است. در مسیر رودخانە زاب از سد سیلوە تا پل فلزی جادە سردشت مهاباد رودخانە‌های لاوین، جانداران و تعدادی آبریز کوچکتر بە رودخانە زاب ملحق می‌شوند.

سد سیلوه، یک سد خاکی است که بر روی رود لاوین در نزدیکی روستای سیلوه در شهرستان پیرانشهر ساخته شده است. هدف اولیه ساخت سد انتقال میان‌حوضه‌ای به منظور کشاورزی است. پس از ساخت سد، تونل و کانالی کار انتقال آب از مخزن شمال روستای چپرآباد را انجام می‌دهد. هدف این پروژه در درجه نخست انتقال آب از حوضه زاب کوچک به حوضه دریاچه ارومیه جهت احیای دریاچه و آبیاری ۹۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی است. ساخت سد در سال ۲۰۰۴ آغاز شد و در اواخر ۲۰۱۶ به بهره‌برداری رسید. روستای سیلوه پس از آبگیری سد به زیر آب رفت.

بە گفتە کارشناسان جمهوری اسلامی با ساخت این سد (کە حدود یک سال است آبگیری شدە است)، سالانه ۹۵ میلیون متر مکعب آب از طریق کانال جلدیان و چپرآباد به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود.

 بە گزارش مدیریت منابع و مخازن آبی دولت اقلیم کردستان، حکومت ایران درحالی آب زاب کوچک را قطع کردە است کە می‌بایست از اول ماه جاری میلادی آب این رودخانە را بە سوی اقلیم کردستان باز نماید. سعدا‌لله مسعودیان در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران این خبر را تكذیب کردە است.

دولت اقلیم کردستان دو روز پیش اعلام کردە بود کە قباد طالبانی معاون نخست وزیر و  "ریباز حملان" جانشین وزیر کشاورزی و منابع آبی، در جهت حل این مشکل با کنسولگری جمهوری اسلامی و مراجع ذیربط در تماس هستند.  سرکنسول ایران در سلیمانیە در پایان کنفرانس خبری گفت، تاکنون هیچ قراردادی درمورد استفادە از این آبها بین دولتهای عراق و ایران منعقد نشدە است.

 

جمهوری اسلامی ایران در حالی برای دومین بار آب زاب کوچک را قطع کردەاست کە این منبع آبی نیاز بخش بزرگی از ساکنان جنوب عراق نیز را تأمین می‌کند.

/ا.م