ایران مانع ورود آب ٤٢ رود بە عراق شدە است

پیشتر سرکنسول ایران در سلیمانیە خبر بستن آب رودخانە زاب کوچک بە سوی اقلیم کردستان را تكذیب کردە بود

 اربیل( کردستان ٢٤)- همزمان با اعتراض‌های مردم شهرهای جنوب ایران به کم‌آبی، سخنگوی وزارت خارجه عراق می‌گوید ایران آب ٤٢ رود ورودی به عراق را قطع کرده است.

احمد محجوب سخنگوی وزارت خارجه عراق، در سمیناری گفت که تهران آب ۴۲ رود را که به عراق وارد می‌شوند، بدون هشدار قبلی قطع کرده است. به گفته او، جنوب عراق با به خاطر قطع آب از سوی ایران با بحران حاد خشکسالی مواجه است.

محجوب غیرمستقیم از ترکیه نیز انتقاد کرد و گفت که همسایگان عراق در مذاکرات بر سر منابع آبی رفتار مناسبی از خود نشان نمی‌دهند.

پیشتر مدیریت منابع و مخازن آبی دولت اقلیم کردستان گزارش دادە بود کە حکومت ایران درحالی آب زاب کوچک را قطع کردە است کە می‌بایست آب این رودخانە را بە سوی اقلیم کردستان باز نماید. سعدا‌لله مسعودیان سر کنسول ایران در سلیمانیە روز بعد در کنفرانسی مطبوعاتی سخنان مدیریت منابع و مخازن آبی اقلیم کردستان را تكذیب کرد.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در همین زمینه در نشست خبری هفتگی خود گفت که «برای تضمین دستیابی به سهم آبی عراق با مقامات ایرانی و ترکیه‌ای گفت‌وگوهایی داریم.»

او وعده داده است که بغداد آب شرب و آب کشاورزی را برای شهروندانش تهیه خواهد کرد.

مسعودیان در کنفرانس خبری کە در سلیمانیە برگزار شدە بود، گفت جمهوری اسلامی با ایجاد سدی در حوالی سردشت بر روی زاب کوچک تنها برای تولید برق از آن استفادە می‌کند، اما، بە گفتە کارشناسان جمهوری اسلامی سد سیلوە در شمال پیرانشهر کە بر روی شاخە اصلی زاب کوچک احداث شدە و از حدود یک سال پیش آبگیری شدە است، سالانه ۹۵ میلیون متر مکعب آب آن از طریق کانال جلدیان و چپرآباد به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود.

آبگیری سد سیلوە بر شاخه اصلی زاب کوچک در شمال پیرانشهر
آبگیری سد سیلوە بر شاخه اصلی زاب کوچک در شمال پیرانشهر

 پیش از این نیز حسن صفار، رئیس مرکز ملی منابع عراق با انتقاد از سدسازی‌های ایران گفته بود که تهران بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی، قواعد آب‌های مشترک را رعایت نمی‌کند.

او ایران را به تغییردادن مسیر رودخانه کارون و سرازیرشدن آب آن به اروندرود متهم کرد. به گفته او، آب کارون باعث افزایش قابل ملاحظه شوری آب اروندرود شده است.

وزارت منابع آبی عراق نیز با تأیید این ادعا در گزارش خود گفته که ایران در اروندرود آب شور می‌ریزد و در کارون و کرخه آب شیرین.

کارشناسان می‌ گویند که میزان آب رودخانه های عراق در دهه های اخیر به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

/چللب