وزیر برق عراق از کار برکنار شد

ادامە اعتراضات مردم شهرهای جنوب عراق بە برکناری وزیر برق منجر شد

 اربیل(کردستان٢٤)- حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق پس از سه هفته از آغاز اعتراض‌های مردمی در استان‌های جنوبی این کشور وزیر برق را از سمت خود تعلیق کرد.

برخی رسانه‌ها از برکناری قاسم فهداوی خبر داده‌اند، اما حکم منتشرشده دفتر نخست‌وزیری به تعلیق وزیر برق تا پایان تحقیقات راجع به عملکرد او ذکر کردە است.

فهداوی پیش این پست، در سال ۲۰۱۴ فرماندار استان الانبار بود.

اعتراضات در عراق علیه فساد و سوء مدیریت سه هفته پیش در شهر بصره آغاز شد و به بغداد، پایتخت هم کشید.

ساکنان استانهای جنوب عراق به کمبود آب، قطع مکرر برق، بیکاری و فساد حکومتی اعتراض کردەاند.

قطع برق وارداتی از ایران نیز یکی از دلیل‌های اصلی خاموشی‌های بصره و دیگر شهرهای جنوبی عراق گزارش شده است.

/ا.م