تظاهرکنندگان ساختمان استانداری بصره را به آتش کشیدند

تشییع جنازە یکی از کشتە شدگان تظاهرات بصرە بە درگیری پلیس و تظاهرکنندگان مجر شد

 اربیل (کردستان٢٤ )- صدها تن از شهروندان عراق بصره صبح  روز سه‌شنبه ١٣ شهریور هنگام تشییع جنازە شخصی کە در تظاهرات روز قبل کشتە شدەبود، با پلیس درگیر شدند.

تظاهرکنندگان خشمگین بصره در مراسم تشییع جنازه یاسر مکی که توسط نیروهای امنیتی عراق در جریان تظاهرات روز دوشنبه کشته شده بود، شرکت کردند.

یاسر مکی در جریان تظاهرات بصره توسط نیروهای امنیتی به خاطر استفاده از شوکر الکترونیکی کشته شد. استان بصره عصر روز دوشنبه شاهد تظاهرات گسترده بود که نیروهای امنیتی از گلوله جنگی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند.

 شماری از تظاهرکنندگان در این تجمع مسیرها را بسته بودند، لاستیک خودروها را به آتش کشیدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

تظارات مردم بصره کە در سەشنبە شب بە آتش زدن ساختمان استانداری منجر شد تا کنون ٦ کشته و ٦٧ مجروح برجای گذاشتە است.

بر اساس گزارشها، حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در پی بروز تشنجات به بصره رفته، پس از برکناری رئیس پلیس، در این شهر حکومت نظامی اعلام کردە است.

/ا.م