حزب دمکرات کردستان: هواپیماهای بدون سرنشین ایران از کرکوک بە پرواز در آمدە ‌بودند

حملە موشکی ١٧شهریور سپاه پاسداران بە دفتر سیاسی حزب دمکرات ٦٠ کشت و مجروح برجای گذاشت

 اربیل (کردستان٢٤ )- کمال کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در مراسم چهلمین روز حملە موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بە مرکز سیاسی حزب دمکرات کردستان در کوی سنجق، گفت: پهپادههای ایرانی کە همزمان با حملە موشکی سپاه پاسداران بە مرکز سیاسی و اردوگاه دمکراتها بر فراز کوی سنجق دور می‌زدند، از حومە شهر کرکوک بە پرواز درآمدە بودند.

کمال کریمی در محل برگزاری یادبود این حملە موشکی به خبرنگار کردستان٢٤ گفت: پهپادهایی کە همزمان با حملە موشکی و روز بعد هنگام بە خاک سپردن شهدا بر فراز کوی سنجق پرواز می‌کردند، از منطقه کرکوک آمدە بودند.

کریمی در ادامه گفت: " موشکهای بالستیک ایران از داخل این کشور بە سوی ما شلیک شدەاند، ما سە فروند موشکی کە بە نشست رهبری دمکرات اثبات کردەاند از نوع موشک‌های هوشمند بودند".

این عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات، همچنین گفت: محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران هنگام حملە بە قلعه دمکرات خود از منطقه "جدیده" در حومە کرکوک این حمله را هدایت کرده است.

سپاه پاسداران ایران روز ١٧ شهریور ١٣٩٧ مرکز نشست سیاسی رهبری حزب دمکرات کردستان و اردوگاه دمکرات‌ها در حومه کوی‌سجق را موشکباران کرد کە منجر بە شهادت ١٦نفر و زخمی شدن بیش از ٤٠ نفر شد.

رسانە‌های جمهوری اسلامی نیز اخبار مربوط این حملە را بە طور گستردە منتشر کردند.