بیش از ٢٠٠گور دسته جمعی در عراق کشف شدە است

افراد خارجی هم در این گورهای دستە‌جمعی شناسایی شدەاند

 اربیل (کردستان٢٤ )- بیش از ۲۰۰ گور دست‌جمعی که بقایای هزاران قربانی در آنها مدفون است، در استان کرکوک و مناطق سنی‌نشین عراق کشف شده است.

این گورها، در مناطقی که در کنترل نیروهای داعش بوده‌اند پیدا شده. انتظار می‌رود در آینده گورهای بیشتری از این نوع کشف شود.

گورهای دست‌جمعی در استان‌های در کرکوک و انبار پیدا شده‌اند و حدود ۱۲ هزار نفر در آنها مدفون شده‌اند.

کوچک‌ترین گور جمعی که در غرب موصل کشف شده، مدفن ۸ قربانی بوده و در بزرگ‌ترین گور کشف شده در جنوب موصل، تا چهار هزار نفر دفن شده‌اند.

گورهای کشف شده مدارک مهمی درباره جنابات جنگی داعش و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی از سوی این گروه به دست می‌دهند.

اجساد کشف شده در این گورها متعلق به زنان، مردان، کودکان، افراد سالمند و معلول، نیروهای مسلح عراق، پلیس و تعدادی از افراد خارجی است.

/ا.م