چین سفیر کانادا را فراخواند

مدیر بخش مالی شرکت هواوی به درخواست آمریکا در خاک کانادا بازداشت شدە است

 اربیل (کردستان٢٤ )- وزارت خارجه چین دراعتراض به دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی در کانادا، سفیر این کشور را در پکن فراخواند.

وزارت خارجه چین،  به کانادا هشدار داده تا فورا منگ وانژو، مدیر بخش امور مالی شرکت هواوی را آزاد کند، در غیر این صورت با عواقب این اقدام روبرو خواهد شد.

خانم منگ در اول دسامبر به درخواست آمریکا در خاک کانادا بازداشت شد. گفته شده که او با شرکتی که قصد داشته برغم تحریم‌ها علیه ایران به این کشور تجهیزات بفروشد، در ارتباط بوده است.

آمریکا می‌خواهد منگ وانژو بە خاطر "برای نقض تحریمهای ایران" به این کشور تحویل داده شده و در آن جا محاکمه شود.

بیشتر:

آمریکا خواستار استرداد مدیر مالی شرکت هواوی چین از کانادا شد

ظریف: دستگیری مدیر مالی شرکت هواوی چین نشان از درماندگی آمریکا است

/ا.م