وزیر خارجه هلند بر ادامە حمایت کشورش از اقلیم کردستان تأکید کرد

وزیر خارجه هلند بر توسعه روابط هلند و اقلیم کردستان در ابعاد کشاورزی و بازرگانی تأکید کرد

 اربیل (کردستان٢٤ )- استیف بلاک وزیر خارجه هلند در دیدار با نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان بر ادامە حمایت کشورش از نیروهای پیشمرگه کردستان در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

وزیر خارجه هلند کە دوشنبە شب وارد پایتخت اقلیم کردستان شدە بود، روز سە‌شنبە ٢٧ آذرماه در اربیل با نخست وزیر اقلیم کردستان دیدار کرد.

نچیروان بارزانی و استیف بلاک، در این دیدار ضمن تأکید بر تداوم و تقویت روابط اقلیم کردستان و کشور هنلد، در مورد تكمیل کابینه دولت عراق و تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان گفتگو کردند.  

وزیر خارجه هلند با اشاره بە حضور سە هزار آوارە کرد در کشورش، بر همکاری این کشور با اقلیم کردستان در ابعاد کشاورزی و بازرگانی نیز تأکید کرد.

/ا.م