ایران بە ورزشکاران اجازە داد در مقابل حریفان اسرائیلی ظاهر شوند

تاکنون ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی از رویارویی با حریفان اسرائیلی خودداری کرده‌اند

 اربیل (کردستان۲۴)- کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون جودو در این کشور در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی جودو تعهد سپردند که مانعی برای رقابت میان ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی وجود ندارد.

این نامه که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت به امضاء روسای کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون جودو رسیده، تأکید می‌کند که این کشور ازاین‌پس منشور المپیک و اساسنامه فدراسیون بین‌المللی جودو را مورداحترام قرار می‌دهد و بر این اساس از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز پرهیز می‌کند. این نامه در پاسخ به هشدار فدراسیون بین‌المللی جودو ارسال شده است.

سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران و آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو در این کشور، در نام خود به فدراسیون بین‌المللی جودو، پس از سپاسگزاری از صبر و همکاری و همراهی این فدراسیون و با اشاره به گفتگوهای انجام‌گرفته در دیدار اخیر در فجیره می‌نویسند "با ارسال این نامه، ما تائید می‌کنیم که کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منشور المپیک و اصل عدم تبعیض مندرج در آن و نیز اساسنامه فدراسیون بین‌المللی جودو را محترم می‌شمارد و کاملاً بدان عمل خواهد کرد".

فدراسیون بین‌المللی جودو که این نامه را منتشر کرده است یادآوری می‌کند که "در پی رویدادها و پدیده‌های نگران‌کننده‌ای نظیر اعلام زخمی شدن ناگهانی برخی ورزشکاران ایرانی و یا اختلالاتی در وزن‌کشی، فدراسیون بین‌المللی جودو تصمیم گرفت برای حفظ حقوق ورزشکاران به شرکت در رقابت‌های برخوردار از صداقت اقدام کند". این "پدیده‌ها"، به نوشتە پایگاه خبری فدراسیون بین‌المللی جودو، در نگاه بسیاری از ناظران، درواقع با ممنوعیت رویاروی میان ورزشکاران ایرانی و رقبای آنان از برخی کشورها پیوند کامل دارد.

/ا.م