مورگان اورتاگوس: کردها در سوریە از شرکای بزرگ ما بوده‌اند

شورای امنیت بر حضور همە‌ جریان‌های درگیر در جنگ داخلی سوریە جهت تعیین آینده این کشور تأکید کرده است

 اربیل (کردستان۲۴)- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حضور خبرنگاران بر حمایت از کردها در سوریە تأکید کرد و گفت باید کردها در آینده حکومت سوریە سهیم باشند.

مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۲خرداد در پاسخ بە خبرنگار کردستان ۲۴ گفت: کردها در سوریە از شرکای بزرگ ما بودند و با اطمینان می‌گویم از قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کرده و آن را مبنای همه گفتگوها برای آینده سوریە قرار می‌دهیم.

قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل کە در تاریخ ١٨ دسامبر ٢٠١٥ صادر شد، بر عضو همە گروهای سوریە به‌جز داعش و جبهه نصر در گفتگوها برای آینده این کشور تأکید می‌کند.

/ا.م