مسرور بارزانی: اربیل و بغداد خواهان امنیت و رفاهی هستند کە بر اساس احترام متقابل بنا شده باشد

مسرور بارزانی خواهان حمایت جامعه‌ بین‌الملل از اقلیم کردستان شد

اربیل (کردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر جدید اقلیم کردستان پس یادکردن سوگند در پارلمان،  از تقویت روابط اقلیم و بغداد و گسترش منابع اقتصادی اقلیم کردستان خبر داد.

رئیس کابینه جدید اقلیم کردستان گفت: پس‌ازآنکه در سپتامبر ۲۰۱۸ برای تشکیل دولت فراگیر مأمور شدم، اکنون وظیفه من است کە همه احزاب سیاسی و جریان‌های متفاوت ملت در جهت تشکیل دولتی مقتدر در جهت خدمت بە مردم تشکیل دهیم و اجازه ندهیم تقسیمات و اعتراضات جزئی میان ما فاصله بیندازد.

نخست‌وزیر خواستار ایجاد هماهنگی و پیشرفت اساسی در جهت تقویت روابط میان اقلیم کردستان دولت عراق فدرال شد.

مسرور بارزانی، گفت: اربیل و بغداد خواهان امنیت و رفاهی هستند کە بر اساس احترام متقابل و همکاری بنا شده باشد. این هم تأمین سهم ما از همە درآمدهای دولت و سهم کردستان از بودجه را شامل خواهد شد.

نخست‌وزیر، در مورد اوضاع اقتصادی اقلیم کردستان با اشاره بە اتکای مفرط بە نفت و گاز گفت: "باید اطمینان حاصل نماییم کە دولت‌ با شفافیت و احساس مسئولیت بە مردم خدمت می‌کند کە آن هم از طریق تأمین درآمد‌‌ها عمومی در جهت پرداخت دیون، ایجاد اصلاحات جدید در جهت شکوفایی بازرگانی و جلب سرمایەهای خارجی میسر خواهد شد."

مسرور بارزانی، از جامعه بین‌الملل خواست کە در جهت اصلاحات در کردستان و حفظ جایگاه اقلیم کردستان بەعنوان حامی مردم آوارە و تحت ستم از دولت جدید اقلیم کردستان حمایت نمایند.  

نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین گفت: "امروز حدود یک میلیون و ٢٥٠ هزار آوارە عراقی  و ٢٧٥هزار آواره دیگر  از کشور‌های همسایه بە اقلیم کردستان روی آورده‌اند. ما امیدوار هستیم دوستان و هم‌پیمانان ما بە حمایت‌های خود از اقلیم کردستان ادامه بدهند کە بە عنوان مکانی آرام و باثبات برای تفاهم و همزیستی در منطقه باقی خواهد ماند."

/ا.م