پلیس ترکیە دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در دیاربکر را محاصره کرد

اعضا و هواداران حزب دمکراتیک خلق‌ها در اعتراض بە برکناری شهرداران سە شهر بزرگ شمال کردستان تجمع‌ کردە‌اند

اربیل (کردستان۲۴)- نیروهای امنیتی ترکیە روز سه شنبه ۲۹مراد دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها (هدپ) در دیاربکر بزرگ‌ترین شهر شمال کردستان (کردستان ترکیه) را محاصره کردند.

خبرنگار کردستان۲۴ از دیاربکر گزارش کرد کە  نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیە، قراربود روز سه‌شنبه تجمعی را در اعتراض بە برکناری شهرداران دیاربکر، میردین و وان برگزار نمایند، اما نیروهای امنیتی  و پلیس از بیم گسترش اعتراضات دفتر این حزب را محاصره کردند.

بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴ از دیاربکر، نمایندگان "هدپ" پس از شکستن محاصره‌ی نیروهای امنیتی، با پلیس درگیر شدند. در مقابل، نیروهای پلیس با ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به مردم حمله‌ کردند.

گزارشگر کردستان ٢٤ همچنین می‌گوید، نیروهای امنیتی بیشتر در حال ورود بە شهر هستند.

پس از برکناری شهرداران کرد سە شهر بزرگ شمال کردستان، ۶۲ نماینده‌ی حزب دمکراتیک خلق‌ها تلاش کردند در مقابل این سه شهر تجمعاتی برگزار کنند.

حکومت ترکیە روز دوشنبه ٢٨ مرداد، عدنان سلجوق مزراقلی، احمد ترک و بدیعه اوزگوگچه ارتان شهردارهای منتخب شهر‌های دیاربکر، میردین و وان را بە بهانه‌ی ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)از کار برکنار کرد کە با اعتراض گستردەی مردم روبرو شد.  

وزارت کشور ترکیه در پی برکناری شهرداران کرد، روز دوشنبە در صفحه‌ی توئیتر خود اعلام کرد که ۴۱۸ نفر از اعضای "هدپ" را در ۲۹ استان مختلف ترکیه بازداشت‌ کرده‌ است.

 

/ا.م