اطلاعیەی مدیریت کردستان۲۴ در مورد بستن نمایندگی این موسسه درشمال سوریە

دفتر رسمی نمایندگی کردستان ۲۴ از سوی حاکمیت شمال سوریە بسته شدە است

اربیل (کردستان۲۴)- مدیریت موسسه‌ی تحقیقاتی و رسانه‌ای کردستان ۲۴ روز دوشنبه ۱۱ شهریور دراطلاعیه‌ای بە مناسبت بستن دفتر نمایندگی رسمی این نهاد در کردستان سوریە اطلاعیه‌ای خطاب بە نهادهای مدافع حقوق و آزادی رسانەای و وزارت خارجه‌ی کشورهای عمده‌ی جهان و افکار عمومی صادر کرد کە متن آن بە این شرح است:

 

سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان

سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان- سوریە

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

سازمان خبرنگاران بدون مرز

وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحدە‌ی آمریکا

وزارت امور خارجه‌ی روسیە

وزارت امور خارجه‌ی فرانسه

وزارت امور خارجه‌ی آلمان

وزارت امور خارجه‌ی امارات متحده‌ی عربی

شورای سیاست خارجه‌ی اتحادیە‌ی اروپا

نهاد خانە‌ی آزادی (Freedom House)

و کلیەی نهاد‌ها و سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات و رسانە‌ها

موسسه‌ی تحقیقاتی و رسانه‌ای کردستان ۲۴ چند سالی است کە در غرب کردستان (شمال سوریە) با اخذ مجوز رسمی از اداره‌ی این منطقه با رعایت اصول حرفه‌ای، بە کار رسانه‌ای ادامه می‌دهد. همەی قراردادها و تعهدات بین‌المللی بر رعایت آزادی خبررسانی و ابراز عقیده تأکید می‌کنند. تیـم‌های خبری ما در اکثریت جبهه‌های جنگ و مناطق بحرانی با به خطر انداختن جان خود بە منبع اساسی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جهان تبدیل شده‌اند.

بااین‌حال در کمال نگرانی، حدود بیش از یک ماه است کە بر اساس تصمیم‌گیری تعدادی افراد در اداره‌ی غرب کردستان و بدون هیچ دلیل واقعی فعالیت موسسه‌ی ما در این منطقه (شمال سوریه) متوقف شدە و مجوز فعالیت آن تعلیق شده است. تلاش‌های بی‌وقفه‌ی ما در این مدت برای آغاز مجدد فعالیت در این منطقه بی‌نتیجه مانده است، به همین خاطر بە اطلاع همە می‌رسانیم کە ما نیز برخلاف اراده و خواست خویش تصمیم گرفتیم کە دفتر نمایندگی در این کشور را تعطیل و  در مناطق مختلف این کشور برای دریافت اخبار و اطلاعات بە منابع دیگری متوسل گردیم.

ممانعت از فعالیت ما از سوی اداره‌ی شمال سوریە، در حالی که مخالفت با آزادی رسانەای و اصول دمکراسی است، اشاره‌ی خطرناکی هم بە اصول مدیریت و آزادی فردی، رسانەای و سیاسی می‌باشد کە بە مدرکی برای حاکمیت اداری شمال سوریە تبدیل خواهد شد.

فعالیت خبرنگاران ما هنگام اشغال عفرین، آزادسازی منبج، رقه، دیرزرو و دیگر مناطق سوریە، شاهد بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن ماست.  دوربین‌های ما در منبج و عفرین تنها منبع انتقال تهدیدها علیه غرب کردستان بە مراکز بین‌المللی بوده است.

پرسش‌های خبرنگاران ما در کنفرانس‌ها، نشست‌های خبری و کنگره‌های بین‌المللی در جهان از مدارک انکارناپذیر است کە کردستان۲۴ به‌هیچ‌وجه مخالف منافع مردم غرب کردستان نبودە، بلکه همیشه در راستای منافع و خواسته‌های مردم فعالیت نموده و بهترین خدمات رسانه‌ای را انجام دادە است. همە از این موضوع آگاه هستند کە خبرنگاران ما با سؤال‌هایشان در وزارت خارجەی آمریکا، روسیە، کاخ کرملین و الیزه، بروکسل و دیگر پایتخت‌های جهان چگونه مطالبی را مطرح می‌کنند.

در مرحله‌ی بعدی فعالیت خویش در غرب کردستان، چنانکه قبلاً پابند اصول حرفه‌ای کار رسانه‌ای بوده‌ایم، در آینده نیز با رعایت حداکثر توازن اصولی بە رویدادها خواهیم پرداخت و آرای همەی جریان‌ها  در مورد کل موضوعات را در برنامه‌ی کاری خود جای خواهیم داد. توجه بە موضوعات و مشکلات شهروندان غرب کردستان و مشکلات روزانه‌ی آنان برای ما در ارجحیت خواهد بود.

اگر بر اساس تصمیمی سیاسی ما را دور نمایند، اما بە بینندگان، شنوندگان و دیگر مخاطبانمان نزدیک‌تر خواهیم شد و تلاش می‌نماییم همچون گذشته رویدادها را در اسرع وقت با بهترین روش بە اطلاع عمومی جهانیان رسانده و شهروندان را از مشکلات و ناملایمات و دغدغه‌ها مطلع نماییم.

در جهت هماهنگی بیشتر نیز در آینده چندین کانال مختلف در اختیار مردم قرار خواهیم داد کە با روش‌های مختلف با ما در ارتباط باشند.

مدیریت موسسه‌ی کردستان٢٤

٢/٩/٢٠١٩ (١١/٦/١٣٩٨هجری شمسی)

/ا.م