قباد طالبانی: باید شاگرد هوشمند تاریخ باشیم

قباد طالبانی: در کابینه‌ی فعلی موضوع اصلاحات در اولویت قرار دارد

اربیل (کردستان۲۴)- قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان در گفتگوی اختصاصی با کردستان۲۴، گفت: در مورد اهم موضوعات اقلیم کردستان هماهنگی خوبی میان نخست‌وزیر و معاون وی برقرار است و تأکید کرد کە این هماهنگی به ردەهای پایینی دولت گسترش یابد.

معاون نخست‌وزیر کە در حاشیه‌ی برگزاری "کنفرانس آشتی و امنیت خاورمیانه" در شهرستان دهوک سخن می‌گفت، با اشاره بە تهیەی به رنامەای منسجم جهت پیگیری امور، بر اولویت انجام اصلاحات تأکید کرد. 

قباد طالبانی با ضمن اشاره به اتحاد و همبستگی داخلی در کردستان گفت: بر اساس تاریخ ثابت‌شده است کە کردها تنها هنگام ایجاد شکاف در صفوف خود با شکست مواجه شده‌اند. به همین خاطر ما باید قبل از هر چیز از شاگردان هوشمند تاریخ باشیم.

/ا.م