سخنرانی رئیس اقلیم کردستان در " دیدار آشتی و امنیت خاورمیانه".

رئیس اقلیم کردستان: مشکلات خاورمیانه به تهدیدی برای امنیت و منافع قدرت‌های بزرگ هم تبدیل‌شده است

اربیل (کردستان۲۴)- نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان روز چهارشنبه ٢٩ آبان، در دومین روز "دیدار آشتی و امنیت خاورمیانه" در دانشگاه آمریکایی- کردستانی  دهوک تصریح کرد کە مشکلات خاورمیانه نە تنها امنیت و روابط کشورهای منطقه را دچار بحران کرده است، بلکه بە تهدید علیە امنیت و منافع کشورهای بزرگ و همه‌ی جهان تبدیل‌شده است. آنچه در این منطقه می‌گذرد، نتیجەی اشتباهی قدیمی و نقشه‌ی ژئوسیاسی پس از جنگ جهانی اول است کە مجموعه مشکلاتی را در منطقه، منجمله موضوع کردها را بدون حل باقی گذاشته است.

نچیروان بارزانی در آغاز سخنان خود گفت: "موضوع کردها مشکل بزرگی است و حل آن بخش مهم پروسه‌ی آشتی در منطقه است. همچنین ساختارهای دیگری پس از جنگ ( جهانی اول) سر برآوردند. به‌علاوه‌ی این‌ها ناآرامی‌های خاورمیانه نتیجه‌ی مجموعه دلایل دیگری هم است کە بعدها قد علم کردە و باعث مشکلات بیشتری شدند. در این مورد می‌توان بە برهم خوردن توازن در منطقه پس سرنگونی رژیم پیشین و کاهش نقش بعضی از حکومت‌ها و مسابقه‌ی دولت‌های دوروبر و جنگ نیابتی اشاره کرد. این‌ها به ایجاد زمینەی مداخلەی نظامی بین‌المللی و تشدید درگیری‌ها و کاهش فرصت میانجیگری تبدیل شد کە دولت‌ها بە جای میانجیگری بە بخشی از طرف‌های درگیری‌ها تبدیل شدند."

رئیس اقلیم کردستان در بخش دیگری از این سخنان ضمن اشاره بە جنگ با داعش گفت: جنگ علیه داعش ائتلاف بە تشکیل ائتلاف نیرومند بین‌المللی مبدل شد، اما اشتباه در مورد شکست کامل داعش پاس از شکست نظامی این گروه بە تضعیف فعالیت نیروهای  ائتلاف و تشدید مشکلات منجر شد. "مشکل اساسی هم این است کە همە‌ می‌خواهند با استفاده از نیروی نظامی مشکلات را حل نمایند و با تفاهم جنگ‌ها را پایان نمی‌دهد ."

نچیروان بارزانی، با اشاره بە راهبُرد اقلیم کردستان در جهت ایجاد ثبات در اقلیم کردستان، عراق و منطقه، گفت: "بە نظر با ما گفتگو و مذاکرات سیاسی تنها راه‌حل مشکلات است، آنانی کە با جنگ مخالف هستند، باید برای حل مشکلات بە گفتگو بپردازند." و" جنگ و مسابقه‌ی نظامی مشکلی را حل نخواهد کرد و عاقبت باید روی میز گفتگوها بە توافق و تفاهم برسند."

رئیس اقلیم کردستان در مورد مشکلات منطقه گفت: تجدید سازوکار سیاست و حکومت‌داری در این منطقه بسیار ضروری است. باید راهبُرد منطقه  را مورد تجدیدنظر جدی قرار دهیم. حاکمان منطقه باید بە متد و سیاستی کە تفاهم حقیقی و واقع‌بینانه و پاسخگویی خواست‌های برحق ملت‌های منطقه را در پی داشته باشد، روی بیاوریم. 

رئیس اقلیم کردستان در بخش دیگری از این سخنان، بە مشکلات کنونی داخلی عراق پرداخت و گفت: " وقتی قانون اساسی موردتوجه قرار نگرفت، در کردستان اولین زنگ خطر نواخته شد. گفتیم که اگر امور این‌چنین پیش برود و اصولی کە بار دیگر عراق بر اساس آن بنیان‌گذاری شد، موردتوجه قرار نگیرند، عراق بە سوری پرتگاه می‌رود.

نچیروان بارزانی،  در پایان گفت: ما در اقلیم کردستان از هر تلاشی برای ایجاد آرامش و ثبات و  حل (مشکلات) آماده هستیم. در اینجا به دوستانمان در عراق اطمینان می‌دهیم کە آنچه از دستمان برآید برای ایجاد ثبات و آشتی در عراق خروج عرق از وضعیت کنونی انجام خواهیم داد.

/ا.م