مسئول کمیته‌ی اجرایی اتحادیەی میهنی کردستان: عدم اجرای قانون اساسی مشکل‌ساز شده است

کشورها از قیدوبند قرون‌وسطایی رها نشوند، نمی‌توانند بە زمان حال برگردند

اربیل (کردستان۲۴)- ملا بختیار، روز چهارشنبه ۲۹ آبان، مسئول کمیته‌ی اجرایی اتحادیەی میهنی کردستان، طی سخنانی در پنل " دیدار آشتی و امنیت در خاورمیانه" در دانشگاه آمریکایی- کردستانی در دهوک گفت: "بعضی از کشورهای خاورمیانه تنها در ظاهر در این مقطع زمانی قرار دارند، بە همین خاطر نمی‌توانند پایبند قانون اساسی و اصول دمکراسی باشند."

عضو دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کردستان تصریح کرد کە " رخدادهای کنونی خاورمیانه ثابت کرد کە بعضی کشورها در ظاهر در قرن حاضر هستند، اما در اساس هنوز در قرون‌وسطا به سر می‌برند و جهش بە معنای مدرنیسم، دمکراسی، مدنیت و پایبندی بە قانون اساسی در چنین کشورهایی وجود ندارد. بە همین دلیل وقتی که این کشورها دچار بحران می‌شوند، بە نقطه‌ی آغاز برمی‌گردند و تلاش می‌کنند کە چگونه بار دیگر از ابتدا شروع کنند. نقطه‌ی اساسی و راهبردی این است تا زمانی که این کشورها از قیدوبند قرون‌وسطایی رها نشوند، نمی‌توانند بە زمان حال برگردند و نمی‌توانند مشکلاتشان را بر اساس اوضاع کنونی حل‌وفصل نمایند. مشکلات تنها از طریق راه‌حل دمکراتیک و بر اساس قانون اساسی حل خواهند شد."    

ملا بختیار با اشاره به مشکلات میان اربیل و بغداد و تأکید بر تغییر روابط کلاسیک میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی بە روابط مدرن، گفت:  "پس از سال ۲۰۰۳ قانون اساسی عراق اجرانشده کە ما را بە چندین مشکل مواجه کرده است." وی در مورد این مشکلات گفت: " حقوق (کارمندانمان) را قطع کردند، به خاطر برگزاری همه‌پرسی مورد حملە قرار گرفتیم. ۱۶سال است برای اجرای قانون اساسی  در آمدورفت هستیم. این مشکلات بزرگ بر عهده‌ی دولت است. " وی در ادامه گفت: "تنها راه‌حل این مشکلات اجرای قانون اساسی است."

/ا.م