عربستان بە هیئت ایرانی برای شرکت در کنفرانسی منطقه‌ای ویزا نداد

سعودی‌ها سال گذشته نیز زمینە‌ی حضور هیئت ایرانی در چنین کنفرانسی را مهیا نکرده بودند

اربیل (کردستان۲۴)- عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران، گفت عربستان سعودی به هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی درباره‌ی "معامله قرن" ویزا نداده است.

نشست فوق‌العاده‌ی کمیته‌ی اجرایی سازمان همکاری اسلامی قرار است امروز دوشنبه ۱۴ بهمن در سطح وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو، در عربستان برگزار شود.

موسوی گفته است، عربستان سعودی به هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه، برای شرکت در این نشست روادید نداده است.

بە گفته‌ی مقام‌های وزارت خارجه‌ی ایران، نمایندگان این کشور سال گذشته هم به دلیل عدم صدور ویزا از سوی عربستان سعودی، امکان حضور در نشست‌های سازمان همکاری اسلامی در جده را نداشتند.

عربستان سعودی پس از حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد در دی‌ماه ۹۴، روابط خود را با تهران قطع کرد.

/ا.م