سخنگوی شورای رهبری پارت دمکرات کردستان در سلیمانیە و حلبچه درگذشت

اربیل (کردستان۲۴)- عطا شیخ حسن، سخنگوی پارت دمکرات کردستان در شورای رهبری سلیمانیە-حلبچه‌ی پارت دمکرات کردستان صبح امروز پنجشنبه۱۷بهمن درگذشت.

بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴ از سلیمانە، عطا شیخ حسن صبح امروز (پنجشنبه) هنگام رانندگی در مسیر محل کارش به علت سکته‌ی قلبی جان خویش را از دست داد.

/ا.م