ولادیمر پوتین: در سوریه گروه‌های تروریستی را نابود کردیم

"تسلیحات پیشرفته‌ی روسیه در جهان نظیر ندارند"

اربیل (کردستان٢٤) - ولادیمر پوتین، رئیس جمهور روسیە، اعلام کرد؛ نیروهایشان در سوریه، گروه‌های تروریستی بسیاری را نابود کرده‌ و از تهدیدات جدی علیه روسیە جلوگیری کرده‌اند.

امروز یکشنبه، ٤ اسفند، رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود گفت:"گروه‌های تروریستی که در سوریه نابود کرده‌ایم، به سلاح‌های پیشرفته مجهز بودە‌اند".

همچنین تاکید کرد که در حفظ اقتدار سوریه، همکار آن کشور بودەاند.

در این سخنرانی، ولادیمر پوتین با اشاره به پیشرفتهای تسلیحاتی کشورش، گفت:" کلیه‌ی امکانات نظامی و تسلیحاتی را در اختیار ارتش کشور قرار داده و ارتش را به اسلحه‌ی لیزری و سیستم فوق صوتی مجهز کرده‌ایم".

پوتین ادعا کرد؛ تسلیحات پیشرفته‌ی روسیه در جهان، نظیر ندارند. وی آشکار ساخت؛ اسلحه‌ی جدیدی تحت عنوان اسلحه‌ی آینده تولید کرده‌اند کە پس اتمام آزمایش نهایی، در اختیار ارتش قرار خواهد گرفت

/ب. ن