عربستان یک نفر را بە جرم جاسوسی برای ایران بە اعدام محکوم کرد

عربستان هفت نفر دیگر را در این رابطه به زندان محکوم کرده است

اربیل (کردستان۲۴)- عربستان سعودی یک شهروند این کشور را بە اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم کرد.

هفت نفر دیگر نیز با همین اتهام به زندان محکوم شده‌اند.

عربستان پیش‌تر نیز چندین نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران اعدام کرده است

نهادهای حقوق بشری حکومت عربستان را متهم می‌کنند که از اعدام به‌عنوان "ابزار سیاسی سرکوب" استفاده می‌کند.

در سال‌های اخیر تنش میان ایران و عربستان سعودی افزایش یافته است. ایران عربستان را بە عنوان عامل آمریکا در منطقه معرفی می‌کند و عربستان هم می‌گوید ایران از گروهای افراطی شیعه در منطقه حمایت می‌کند.

/ا.م