اقلیم کردستان اعطای ویزا به پنج کشور را متوقف کرد

ورود تابعین پنج کشور به اقلیم کردستان ممنوع شد

اربیل (کردستان٢٤) - وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان، در اطلاعیه‌ای اعطای ویزا به تابعین کشورهای: تایلند، کره‌ی جنوبی، ژاپن، ایتالیا و سنگاپور را متوقف کرد.

در اطلاعیه‌ی وازرت داخله‌ی اقلیم، همچنین تاکید شده است؛ هم‌میهنان اقلیم کردستان، اجازه‌ی سفر به کشورهای مذکور را نخواهند داشت و کلیه‌ی تابعین عراق نیز به منظور سفر به این کشورها، حق خروج از گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان را ندارند.

هم‌میهنانی که از تاریخ ١١-١٠-١٣٩٨، به پنج کشور مذکور سفر کرده‌اند، در هنگام بازگشت، مورد انجام آزمایشهای مربوطه و مراقبتهای ویژه قرار خواهند گرفت.

کلیه‌ی افراد با تابعیت خارجی نیز در صورت سفر به کشورهای مذکور، چه از گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان با کشورهای همسایه و چه از بازرسی‌های اقلیم با دیگر استانهای عراق، اجازه‌ی ورود به اقلیم کردستان را نخواهند داشت.

در باره‌ی ورود هیئتهای رسمی آن کشورها به اقلیم کردستان، در بند چهارم اطلاعیه‌ی وزارت داخله‌ی اقلیم، تاکید شده است که در کمال احترام با آنها رفتار می‌شود و تحت آزمایش و مراقبتهای ویژه قرار خواهند گرفت.

این در حالی‌ست که به دستور هئیت دولت اقلیم کردستان، از صبح امروز کلیه‌ی مراکز آموزشی اقلیم کردستان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تعطیل اعلام شده‌اند.