اعلام حالت آماده باش در اقلیم کردستان

فرمان از روز ٢٣/٣/٢٠٢٠ قابل اجرا می‌باشد

اربیل(کردستان٢٤)- وزیر امور داخله‌ی اقلیم کردستان، در راستای مقابله با گسترش بیماری کرونا، حالت آماده باش اعلام کرد.

وزیر امور داخله‌ی اقلیم کردستان، ریبر احمد، برای همه‌ی نیروهای امنیتی زیر نظر این وزارت، فرمان آماده باش صادر کرد.

در متن این فرمان وزاری آمده است؛ با هدف اجرای تصمیم‌ها و مقررات دولت اقلیم کردستان، در رابطه با مقابله با بیماری کرونا، همه‌ی نیروهای وابسته به وزارت امور داخله، به حالت آماده باش درآمده و برای همکاری با نیروهایی که بە انجام وظیفه‌ی اجرای مقررات مقابله با کرونا مامور شده‌اند، آماده می‌شوند.

همچنین با ذکر نام مدیریتها، سازمانها و ارگانهای ذیربط، تاکید شده است که مدیرانشان در هماهنگی با فرماندهان پلیس استانها و شهرستانها، در چهارچوب مقررات اتاق عملیات استانها و شهرستانها، تقسیم وظایف کنند و امورات را مدیریت نمایند.

این فرمان از روز ٢٣-٣-٢٠٢٠ قابل اجرا می‌باشد.

     

ب.ن