جوتیار عادل از تشکیل کمیته‌ای برای پیگری موضوع استرداد مصطفی سلیمی خبر داد

مصطفی سلیمی بامداد روز شنبه ۲۳ فروردین در زندان سقز اعدام شد

اربیل (کردستان ۲۴)- جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان، روز شنبه ۲۳ فروردین، در بیانیه‌ای از استرداد زندانی سیاسی مصطفی سلیمی به جمهوری اسلامی ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان در این بیانیە گفته است: "در بسیاری از رسانەهای خبری اعلام شدە است کە یکی از شهروندان سقزی بە نام مصطفی سلیمی کە بە اقلیم کردستان پناه آورده، در مرز پنجوین از سوی آسایش بە ایران تحویل داده شده است. دولت اقلیم کردستان از این موضوع اطلاع نداشته و اگر چنین چیزی روی دادە باشد، بدون اطلاع دولت اقلیم کردستان انجام شده است."

در بخش دیگری از این بیانیە آمده است کە "ریاست محترم دولت اقلیم کردستان در دستور تشکیل کمیته‌ی را جهت پی‌گیری این مورد صادر کرده است."

/ا.م