لەگەڵ ئێوە ... پەیوەندی خێزانی کوردی لە پێشتر و ئێستادا

لەگەڵ ئێوە

بەرنامەی لەگەڵ ئێوە ... بەرنامەیەکی کۆمەڵایەتی ، پەیوەندارە بە ژیانی خێزان.