نامەی ژیان ... رۆڵی ئەدەب و نووسەر و رۆشنبیران لە ئاراستەکردنی گەنج

نامەی ژیان

نامەی ژیان بەرنامەیەکی گەنجانەیە گرنگی بە (هونەر، ئەدەب، ستایلی ژیان، بایەخدان بە خوێندن و خوێندنەوە، دروستکردنی کەسایەتی) دەدات