نامەی ژیان ... گەنجان لە کایەی ئەدەبی و رۆشنبیریدا تا چەند ڕۆڵیان بینیووە؟

نامەی ژیان

نامەی ژیان بەرنامەیەکی گەنجانەیە (هونەر، ئەدەب، ستایلی ژیان، بایەخدان بە خوێندن و خوێندنەوە، دروستکردنی کەسایەتی). تەوەری بەرنامەی ئەمجارەی نامەی ژیان: گەنجان لە کایەی ئەدەبی و رۆشنبیریدا تا چەند ڕۆڵیان بینیووە؟