نامەی ژیان ... تاچەند پێویستە مرۆڤ بە رابردوویدا بچێتەوە

نامەی ژیان

نامەی ژیان بەرنامەیەکی گەنجانەیە گرنگی بە (هونەر، ئەدەب، ستایلی ژیان، بایەخدان بە خوێندن و خوێندنەوە، دروستکردنی کەسایەتی) دەدات. تەوەری بەرنامەی ئەمجارە: تاچەند پێویستە مرۆڤ بە رابردوویدا بچێتەوە