سالانه بیش از ٥٤٠ تن ماهی در پالنگان تولید می‌شود

ماهی پالنگان از آب تنگیور تغذیه می‌کند
ماهی پالنگان از آب تنگیور تغذیه می‌کند
ماهی پالنگان به اقلیم کوردستان نیز صادر می‌شود

اربیل (کوردستان٢٤)- مجتمع پرورش ماهی پالنگان، در اورامان شرق کوردستان، با بهره گیری از آب رودخانه تنگیور رونق بسیاری داشته است.

میزان تولید مجتمع پرورش ماهی پالنگان، بیش از ٥٤٠ تن ماهی قزل آلا در سال اعلام شده است.

این مجتمع پرورش ماهی، زمینه اشتغالزایی برای ١٠٠ خانوار را فراهم کرده است.

بخشی از تولید مجتمع پرورش ماهی پالنگان به اقلیم کوردستان صادر می‌شود.

پالنگان به دلیل برخورداری از طبیعت جذاب، مقصد گردشگران است.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ب.ن