مرد کنگویی همزمان با سه خواهر سه قلو ازدواج کرد

ازدواج همزمان مرد کنگویی با سه خواهر سه قلو
ازدواج همزمان مرد کنگویی با سه خواهر سه قلو
"راضی کردن خواهرها برایم کار آسانی بود"

اربیل (کوردستان٢٤)- مردن کنگویی می‌گوید که رازی کردن خواهران سه قلو برای ازدواج همزمان با او کار آسانی بوده است.

استیو، مرد کنگویی همزمان با سه خواهر سه قلوی همسان ازدواج کرد. به گزارش یک نشریه محلی در کنیا، ابتدا یکی از خواهرها به اسم کیت با استیو دیدار داشته و پس از آن دیدار، کیت دو خواهر دیگر خود را با او آشنا کرده است.

خواهرها اعلام کرده‌اند که در آینده‌ای نزدیک مراسم ازدواجشان با استیو را برگزار می‌کنند.

استیو گفته است که راضی کردن خواهران سه قلو برای ازدواج کار آسانی بوده است.

قانون کنگو به مردان اجازه چند همسری می‌دهد، امری که در بسیاری از کشورهای سنتی و اسلامی رایج است.

0
1
2
3
4
5

منبع؛ One News Box

ب.ن