دومین نمایشگاه سالانه مجسمه‌سازان کورد با مشارکت هنرمندان شرق و جنوب کوردستان

در نمایشگاه ٦٠ اثر هنرمندان در معرض دید قرار گرفته است
در نمایشگاه ٦٠ اثر هنرمندان در معرض دید قرار گرفته است
مجسمه‌های شخصیت‌های معروف کورد در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفتند

اربیل (کوردستان٢٤) – در دومین نمایشگاه سالانه مجسمه‌سازان کورد، با مشارکت هنرمندان شرق و جنوب کوردستان، مجسمه‌های شخصیت‌های معروف کورد، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفتند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از سلیمانیه گزارش داد که روز سه‌شنبه ٤ اکتبر، دومین نمایشگاه سالانه مجسمه‌‌سازان کورد در شهر سلیمانیه، افتتاح شده است.

در این نمایشگاه، مجسمه‌سازان شرق کوردستان با ٣٥ اثر و مجسمه‌سازان جنوب کوردستان با ٢٥ اثر، مشارکت داشته‌اند.

بخشی از آثار عرضه شده، سردیس شخصیت‌های معروف، از جمله مبارزان، شعرا و نویسندگان، هنرمندان و زنان برجسته کوردستان، هستند.

شماری از مجسمه‌سازان، شخصیت‌های معروف در روایت‌های تاریخی کوردستان را بازسازی کرده‌اند.

بانوان مجسمه‌ساز نیز با ارائه آثار خود، نقش و جایگاه زنان در تاریخ کوردستان را نمایان کرده‌اند.

بر پایه گزارش، از دومین نمایشگاه سالانه مجسمه‌سازان کورد در سلیمانیه، استقبال قابل توجهی شده است.

0
1
2
3
4
5
6
7

ب.ن