روزنامه‌های چاپ تهران خبر دیدار‌ نیچروان بارزانی با مقامات ایران را به طور گسترده منعکس کردند

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان روز یکشنبه هفته‌ی جاری در پی دعوت رسمی ایران وارد تهران شد

اربیل(کوردستان۲۴)- در جریان سفر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان به تهران و دیدار با مقامات عالیرتبه‌ی جمهوری اسلامی، جمعی از روزنامه‌های چاپ تهران به انتشار اخبار مربوط به این سفر پرداخته‌اند.

نچیروان بارزانی روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، به دعوت رسمی ایران در رأس هیئتی متشکل از "شیخ جعفر شیخ مصطفی"، معاون رئیس اقلیم کوردستان، "مصطفی سید قادر" معاون رئیس اقلیم کوردستان، "دلشاد شهاب" مشاور ارشد رئیس اقلیم کوردستان، "ریبر احمد" وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، "فوزی حریری" رئیس دیوان ریاست اقلیم کوردستان و "عبدالله آکره‌ای" مشاور رئیس اقلیم کوردستان در امور ایران، وارد تهران شد.

رئیس اقلیم کوردستان در این سفر با رهبر، رئیس‌جمهور، دبیرکل شورای امنیت ملی، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.مطبوعات صبح روز سه شنبه‌ی چاپ تهران از جمله روزنامه‌های "آرمان ملی"، "آرمان میهن"، "جوان"، "جمله"، "خراسان"، " رویداد شهروند"، "قدس" و "کیهان"، دیدارهای رسمی رئیس اقلیم کوردستان با مقامات جمهوری اسلامی را منتشر کردند.

به گزارش روزنامه‌‌های صبح سه‌‌شنبه‌ی تهران، نچیروان بارزانی و مقامات جمهوری اسلامی بر تداوم و توسعه‌ی روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی تهران و اربیل تأکید کرده‌اند.