دولت اقلیم کردستان به ٥٠ هزار خانواده‌ی کم‌درآمد دهوک کمک می‌کند

"کمک‌ها با اضافه‌ی کردن اقلام جدید ادامه خواهند داشت"

اربیل(کردستان٢٤)- دولت اقلیم کردستان در میان ٥٠ هزار خانواده‌ی ساکن استان دهوک، اقلام خوراکی توزیع می‌کند.

امروز چهارشنبه ٣١ اردیبهشت، مجید سید صالح، معاون استاندار دهوک، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد؛ ٥٠ هزار خانواده‌ی کم درآمد استان دهوک مشخص شده‌اند که تحت پوشش کمک‌های خوراکی قرار گیرند.

معاون استاندار دهوک، همچنین اعلام کرد؛ کمک‌های خوراکی، حاوی ٤ قلم مواد خوراکی هستند و امروز در میان خانواده‌ها توزیع می‌شوند، او از تداوم این کمک‌ها با اضافه‌ی کردن اقلام جدید خبر داد.

پروژه‌ی کمک‌های خوراکی به خانواده‌های کم‌درآمد، توسط وزارت بازرگانی دولت اقلیم کردستان و تحت نظر یک هیئت مشترک و متشکل از جهات مربوطه در سطح استان‌ها و شهرستان‌های اقلیم کردستان، اجرا می‌شود.

ب.ن