رهبر حزب اتحاد اسلامی: در مسائل ملی و میهنی در صف مقدم خواهیم بود

حزب اتحاد اسلامی از برگزاری رفراندم استقلال حمایت می‌کند

k24- اربیل:

رهبر حزب اتحاد اسلامی کردستان در کنفرانس خبری احزاب اسلامی کە روز شنبە ٢٦فروردین ١٣٩٦ در شهر سلیماینە برگزار شد، حمایت کامل این حزب از برگزاری رفراندم استقلال کردستان را اعلام داشت.

صلاح‌الدین بهاالدین، گفت: ما در مورد مسائل ملی و میهنی در صف مقدم خواهیم بود و ضمن حمایت از برگزاری رفراندم استقلال کردستان، از اصلاحات و ریشە‌کن کردن فساد هم حمایت می‌کنیم.

بها‌الدین، در پی اقدمات سیاسی اخیر پارت دمکرات کردستان و اتحادیە میهنی کردستان در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردە بود.

پارت دمکرات و اتحادیە میهنی، طی چند روز گذشتە پس از نشستی دوجانبە با اعزام هیئیتی بە سوی احزاب کردستان خواهان شرکت همە اقشار مردم در برگزاری رفراندم پیش ‌رو  شدند.

گرچە تاریخ مشخصی برای برگزاری این رفراندم اعلام نگردیدە است، اما رهبری و احزاب سیاسی کردستان از برگزاری قریب‌الوقوع آن خبر می‌دهند.