اسما اسد در شبکەهای اجتماعی از اقدامات شوهرش حمایت می‌کند

نمایندە پارلمان بریتانیا خواهان لغو تابعیت همسر بشار اسد است

یک نمایندە کرد عضو پارلمان بریتانیا از فراکسیون حزب محافظەکاران این کشور، می‌گوید " برای تضعیف رژیم بشار اسد لازم است همە راهکارها را در پیش گرفت.

بە گفتە "ندیم زهاوی"، در حالیکە رژیم بشار اسد دست بە انواع جنایات دست می‌زند، همسر وی در شبکەهای اجتماعی تبلغات گستردەای را در حمایت از وی آغاز کردە است. بە همین خاطر لازم است دولت بریتانیا تابعیت اسما اسد را لغو نماید.

اسما اسد همسر بشار اسد، در همە شبکە‌های اجتماعی از قبیل تویتر و اینستاگرام مداوم از سیاست‌های شوهرش حمایت می‌کند.

 

 

❤#WeLoveYouAsma #syria #tb #assad

A post shared by The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad) on

همسر بشار در اسد خانوادەای اهل حمص سوریە در لندن متولد شدە و در زمان تحصیلات بشار اسد در بریتانیا با او آشنا شدە است.

اسما اسد، در شبکەهای اجتماعی، قبل از شوهرش بمباران شیماییی " خان شیخون" از سوی بمب‌افکن‌های سوریە را تكذیب کردە بود.

 هیثم حەمودی، پزشکی کە با سازمان  Rethink Rebuild Society در امور حمایت از سوریهای ساکن بریتانیا همکاری می‌کند، می‌گوید: " بشار اسد در جهت مخالفت با مانفع برتانیا تحت تأثیر مستقیم اسما اسد است.

فعالان حقوق بشر هم می‌گویند بە این علت کە اسما اسد دارای دو تابعیت جداگانەی سوری و بریتانیایی است لغو یکی از آنها ممانعت قانونی ندارد.