پیام پرزیدنت بارزانی بە مناسبت سالروز بمباران اردوگاه پناهندگان زیوه

ساکنان بی‌گناه اردوگاه زیوه نهم ماه ژوئن از سوی ۸هواپیمای عراقی بمباران شدند

اربیل (کردستان۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی بە مناسبت سی‌وپنجمین سالگرد حملەی جنگندەهای رژیم بعثی عراق به اردوگاه پناهندگان در "زیوه"ی "مرگور" پیامی منتشر کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی به این شرح است:

"به نام خداوند بخشند‌ه‌ و مهربان

امروز سی و پنج ساس از بمباران "اردوگاه زیوه" می‌گذرد. در ٩ ژوئن سال ۱۹۸۵ رژیم بعثی عراق با هشت فروند جنگنده‌ی سوخو بسیار درندانه اردوگاه پناهندگان زیوه را بمباران کرد و شمار بسیاری از زنان و کودکان بی‌گناه را شهید کرد.

فاجعه‌ی زیوه از صفحات سیاه دولت عراق است و هیچ‌گاه از نخواهد رفت. رژیم بعث با انفال، زندانی کردن و آواره نمودن مرم کردستان اکتفا نکرد و جنایت درندانه‌ی زیوه را انجام داد. هرکسی ناله‌ی مجروحان و تن پاره‌پاره و سوختەی شهیدان زیوه را مشاهده کردەباشد، ماهیت درندگی و رژیم وقت عراق و مظلومیت ملت کردستان را درک می‌کرد. 

همزمان مقاومت و ازخودگذشتگی پناهندگان زیو و "مادر آمنه" و صدها نمونه‌ی دیگر ملت کرد، پیامی روشنی برای همه بود کە دشمن تا هر اندازەای درنده و مسلح باشد، نمی‌تواند از اراده‌ی آزادی‌خواهانه‌ی ملت کرد جلوگیری نماید و سرافکنده و شکست‌خورده خواهد بود.

در این مناسبت جان‌گداز، بە روح شهدا سربلند زیوە و همەی شهدای راه آزادی کردستان و فداکاری و مبارزه‌جویی ملت کردستان درود می‌فرستیم."

شایان‌ذکر است کە صبح روز نوزدهم خردادماه ۱۳۶۴ (٩ ژوئن ۱۹۸۵)، رژیم بعثی صدام با ۸ فروند هواپیمای جنگنده، با بمب و راکت به زنان، کودکان و سالخوردگان داخل اردوگاه پناهندگان در "زیوه"ی "مرگور" از توابع ارومیه حمله کرد. در این حمله‌ی وحشیانه بیش از ۲۵۰ نفر شهید شدند و صدها نفر دیگر نیز مجروح و نقص عضو شدند.

/ا.م