انتخابات پیش از موعد در بریتانیا برگزار می‌شود

برای موافقت با انتخابات پیش از موعد، موافقت دو سوم نمایندگان لازم است

k24-اربیل

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا ظهر سه شنبه از برگزاری انتخابات پیش از موعد در این کشور خبر داد. خانم می قرار است چهارشنبه تاریخ هشتم ژوئن را برای برگزاری این انتخابات عمومی به پارلمان پیشنهاد کند.

نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از موضع اپوزیسیون، این اقدام را برای انتخاب رهبری قوی و با ثبات کشور برای کشور عنوان کرد.

ترزا می برای برگزاری انتخابات پیش از موعد باید موافقت دستکم دو سوم نمایندگان را بدست آورد. حزب اپوزیسیون کارگر از برگزاری انتخابات استقبال کرده است.