واکنش دولت اقلیم کردستان به حملە‌ی هوایی ترکیە بە هموطنان بی‌گناه

سخنگوی دولت اقلیم کردستان: دولت اقلیم کردستان برای برقراری روابط دوستانه با کشورهای هم‌جوار تلاش می‌کند

اربیل (کردستان۲۴)- دولت اقلیم کردستان، در پیامی به دولت ترکیه و "پ‌ک‌ک"، حملەی هوایی به مردم بی‌گناه کردستان و استفاده از اراضی اقلیم کردستان برای حمله به هر کشوری را محکوم کرد.

"جوتیار عادل"، سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان روز جمعه ٣٠ خرداد ۱۳۹۹، در بیانیه‌ای خطاب به دولت ترکیە و حزب کارگران کردستان، گفت: "با ناراحتی و نگرانی حوادث امروز و روز گذشته در مناطق مرزی خود را که خسارت‌های انسانی و مادی به شهروندان و روستاهای این مناطق وارد کرده است، پیگیری می‌کنیم."

سخنگوی دولت اقلیم کردستان اعلام کرد، شهادت شهروندان و خسارت‌های انسانی را از سوی هر طرف و به هر دلیلی محکوم  می‌کند.

جوتیار عادل در این پیام از دولت ترکیه خواست به حاکمیت ارضی و ملی اقلیم کردستان عراق احترام بگذارد.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان، همچنین از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) خواست مناطقی را که در آن حضور دارند، ترک کنند و باعث ایجاد تنش در مناطق مرزی اقلیم کردستان با همسایگان نشوند. وی افزود: " دولت اقلیم کردستان که برای برقراری روابط دوستانه با کشورهای هم‌سایە تلاش می‌کند، اجازه نخواهد داد که خاک اقلیم کردستان برای حمله به هر کشور دیگری مورداستفاده قرار بگیرد."

/ا.م