تشدید تلاش‌های اربیل و بغداد برای بازگشت آوارگان

بیش از یک میلیون و دویست هزار آوارە و پناهنده در اقلیم کردستان اسکان داده شده‌اند

اربیل(کُردستان ۲۴)- ایوان فائق، وزیر امور مهاجرین عراق در دیدار با آوارگان دیگر مناطق عراق و اقلیم کردستان در شهرستان دهوک از تلاش دولت مرکزی عراق در جهت بازگشت آوارگان محل اصلی سکونت آنان خبر داد. 

وزیر امور مهاجرین عراق فدرال هنگام دیدار از شهرستان دهوک و گفتگو با آوارگان با اشاره بە سخنان میرحازم تحسین بگ، امیر ایزدی‌ها در مورد خواسته‌های آنان، بر حمایت وزارت مهاجرت از کردهای ایزدی تأکید کرد.

ایوان فائق، در اردوگاه آوارگان شیخان بە خبرنگار کردستان۲۴ گفت که، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشکلات پیش‌روی بازگشت آوارگان بە خانەهایشان و مشاهده‌ی چگونگی ارائه خدمات به آنان در این اردوگاه حضور یافته است.  وی در ادامە بر لزوم هماهنگی بیشتر وزارت مهاجرت عراق فدرال و دولت اقلیم کردستان در مورد چگونگی ارائه‌ی خدمات و ایجاد مقدمات بازگشت آوارگان بە محل زندگی اصلی آنان تأکید کرد.

آوارگان حملات تروریستی داعش در ۱۴ اردوگاه در استان دهوک اسکان داده‌شده‌اند.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز روز یکشنبه ۵ مردادماه در دیدار با ایوان فائق بر همکاری بیشتر دولت مرکزی عراق و جامعه‌ی جهانی با اقلیم کردستان در مورد ارائه‌ی خدمات لازم به آوارگان و پناهندگان تأکید کرده بود.

بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار آواره و پناهنده از سوی دولت اقلیم کردستان در استان‌های دهوک، اربیل و سلیمانیە اسکان داده شده‌اند.

/ا.م