ادارات استان دهوک تا ۲۵ مرداد تعطیل شد

تردد مسافران در مرز استان دهوک و ترکیە بە مدت یک هفته متوقف شد

اربیل(کُردستان۲۴)- ماجد محمد صالح معاون استانداری دهوک، روز دوشنبه ۱۳ مرداد، اعلام کرد کە ادارات دولتی در این استان به علت تشدید شیوع ویروس کرونا از روز سەشنبه ۴ تا ۱۵ماه میلادی آگوست(۱۴ تا ۲۵ مرداد تعطیل خواهند شد. 

معاون استانداری دهوک، ضمن تأکید بر اجرای رهنمودهای جدید وزارت داخله‌ی اقلیم کُردستان در مورد رعایت مقررات مربوط بە انتشار ویروس کرونا، گفت: شمار مبتلایان به این ویروس در استان دهوک به حدی افزایش یافته است کە گنجایش بیمارستان‌ها و محل‌های قرنطینه تمام شده است.

ماجد محمد صالح، همچنین گفت: تردد مسافران در مرز ترکیە بە مدت یک هفته متوقف خواهد بود و تنها کسانی کە موافقت وزارت داخله‌ی اقلیم کُردستان را در اختیار داشته باشند، می‌توانند در مرز این استان با ترکیە تردد نمایند.

/ا.م