پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند

دوتن از تروریست‌ها خود را منفجر کردند

 

k24- اربیل

بەگزارش خبرنگار کردستان ٢٤ از کرکوک، بامداد امروز یکشنبە ١٧ اردیبهشت، نیروهای پیشمرگە کردستان تیم پنج نفرە انتحاری گروە تروریستی داعش قبل از نفوذ بە  پادگان "کیوان" در جنوب شهر کرکوک را منهدم کردند.

بە گزارش کردستان٢٤، این گروە پنج نفرە تروریستی، قصد داشتند با یونیفرم پیشمرگە بە پادگان"کیوان" در جنوب شهر کرکوک نفوذ کنند. اما پیشمرگان در حملەای پیشگیرانە سە نفر از آنان را کشتە و دو تن از تروریستها خودرا منفجر کردند.

در این درگیری دو تن از پیشمرگان شهید و ٦ پیشمرگە دیگر زخمی شدند.

پادگان کیوان در ١٥ کیلۆمتری جنوب شهر کرکوک واقع شدە است.

 

پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند
پیشمرگان حملە داعش در استان کرکوک را در هم شکستند