رئیس اقلیم کردستان پیروزی رئیس جمهور فرانسە را تبریک گفت

بارزانی بر ادامە دوستی کردستان و فرانسە تأکید کرد

k24 - اربیل

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان (روز دوشنبە ١٨ اردیبهشت ) با ارسال پیامی بە امانوئل ماکرون، پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسە را تبریک گفت.

بارزانی، در در این پیام بار دیگر بر دوستی میان ملت کرد و ملت فرانسە تأکید کرد.