مدت اقامت دارندگان پاسپورت ایرانی در اقلیم کردستان بە یک ماه افزایش می‌یابد

هیزینە اقامت کار ایرانیان در کردستان کاهش می‌یابد

k24- اربیل

مدیرکل دفتر روابط دولت اقلیم کردستان (١٩اردیبهشت ١٣٩٦)، اعلام کرد: تسهیلات بیشتری برای سفر دارندگان پاسپورت ایرانی به اقلیم کردستان فراهم می‌شود.

عبدالله آکره‌ای، با اعلام این مطلب گفت: به دستور نخست وزیر دولت اقلیم کردستان، از دو روز دیگر مدت اقامت ایرانیانی که به اقلیم کردستان سفر می‌کنند، از 15 روز به  یک ماە افزایش می یابد.

تا قبل از این، کسانی کە با پاسپورت ایرانی به اقلیم وارد می‌شدند، تنها امکان اقامت 15 روز را داشتند و مجبور بودند قبل از پایان این مدت به کردستان را ترک کنند.

آکرەای گفت: ارگانهای مربوطه موظف به کاهش هزینه صدور کارت اقامت ایرانیان و سرعت بخشیدن به روند اخذ اقامت ایرانیانی شدند که می‌خواهند در اقلیم کار کنند.

عبدالله آکره‌ای تصریح کرد: اقلیم کردستان برای توسعه گردشگری میان ایران و اقلیم کردستان اهمیت ویژه‌ای قائل است و از این رو نخست وزیر دستور داده است تا امور ایرانیان با سرعت بیشتری در اقلیم کردستان عراق مورد رسیدگی قرار گیرد.

نیچروان بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان، مدتی پیش در کنفرانس بین‌المللی گردشگری در اربیل از تمامی ارگانها خواست نسبت به تسهیل شرایط سفر به اقلیم کردستان عراق اقدام کنند.