دولت کانادا اجازه استقرار صندوق رأی به ایران نداد

کانادا عدم حضور دیپلماتیک ایران را دلیل این امر دانستە است

k24 - اربیل

به نوشته‌ی روزنامه کانادایی "گلوب اند میل"، درخواست ایران برای استقرار صندوق رأی در کانادا رد شده است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل اواسط فروردین ماە این درخواست را برای مقام‌های کانادایی ارسال کرده بوده است. جامعه‌ ایرانی-کانادایی مقیم کانادا هم درخواست مشابهی مطرح کرده بود.

"گلوب اند میل" به نقل از منبعی مطلع می‌نویسد، درخواست ایران به این دلیل رد شد که دولت فدرال کانادا از کشورهایی که درخواست مشابهی دارند، می‌خواهد صندوق رأی را در نمایندگی‌های سیاسی خود در کانادا مستقر کنند؛ از آنجا که روابط دیپلماتیک تهران-اوتاوا در سال ۲۰۱۲ متوقف شده، چنین امکانی برای ایران فراهم نیست. به گفته‌ منبع روزنامه کانادایی، افزون بر این درخواست ایران دیرهنگام مطرح شده است.