"مانی" برای تهیەی موبایل هوشمند به کولبری رفته‌بود

کولبر نوجوان هنگام فرار از کمین نیروهای امنیتی، از کوه سقوط کرده‌ است
kurdistan24.net

اربیل (کردستان۲۴)- مانی هاشمی نوجوان ۱۴ ساله‌ی اهل روستای "شمشیر" از توابع شهرستان "پاوه"ی استان کرمانشاه، هنگام کولبری براثر سقوط از کوه مصدوم شده است.

سازمان حقوق بشری "هنگاو" روز دوشنبه ۲۴ شهریور گزارش کرد، این نوجوان برای تهیەی هزینه‌ی خرید موبایل و استفاده از آن برای ادامه‌ی تحصیل بە صورت آنلاین، بە کولبری روی آورده بود.

مانی هنگامی کە با مادرش گونی‌های لوبیا را بە مرز اقلیم کُردستان حمل می‌کردند و درحالی‌که از کمین نیروهای امنیتی فاصله می‌گرفتند، از کوه سقوط کرد و از ناحیه‌ی سر و کتف مصدوم شد.

روناک، مادر مانی می‌گوید فرزندش بسیار درسخوان است و نمره‌های امتحانش از ۱۸ کمتر نبود.

/ا.م