پرزیدنت بارزانی آغاز به کار امیر جدید کویت را تبریک گفتند

"بر تدوام روابط میان اقلیم کُردستان و کویت تاکید شد"

اربیل(کُردستان٢٤)- پرزیدنت مسعود بارزانی، آغاز به کار شیخ نواف احمد جابر الصباح را به عنوان امیر جدید کویت تبریک گفتند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز چهارشنبه ١٦ مهر ١٣٩٩، در تماس تلفنی با شیخ نواف احمد جابر الصباح، امیر جدید کویت، آغاز به کار ایشان را به عنوان امیر جدید کویت تبریک گفتند و امیدوار شدند که در امور و انجام وظایف خود موفق شود.

در این تماس تلفنی، همچنین بر تدوام دوستی و روابط میان اقلیم کُردستان و کویت تاکید شد.   

ب.ن