پرزیدنت بارزانی و نخست وزیر عراق تماس تلفنی برقرار کردند

"امضای این توافق مهم موجب خوشحالی است"

اربیل(کُردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی و نخست وزیر عراق، نسبت به امضای توافق در مورد عادیسازی اوضاع شنگال ابراز خوشحالی کردند.

امروز جمعه ١٨ مهر ١٣٩٩، پرزیدنت مسعود بارزانی و مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، در یک تماس تلفنی، توافق میان اقلیم کُردستان و دولت فدرال را در مورد عادیسازی اوضاع شنگال بررسی کردند.

در این تماس تلفنی، طرفین نسبت به امضای این توافق مهم ابراز خوشحالی کرده و تاکید نمودند که چنین توافقی به وجود اعتماد قوی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کُردستان اشاره دارد.

 ب.ن