جزئیات سند رسمی توافق شنگال میان بغداد و اربیل

۲۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه در قالب نیروهای امنیتی فعال خواهند بود

اربیل (کُردستان۲۴)- توافق بازگشت ثبات و عادی‌سازی اوضاع در شهر شنگال که روز جمعه ۱۸ مهرماه۱۳۹۹ میان بغداد و اربیل به امضا رسید، سه محور، امنیتی، اداری و بازسازی است.

طبق این سند که به امضای "حمید رشید فلیح"، قائم‌مقام دستگاه امنیت ملی عراق فدارل و "ریبر احمد خالد"، وزیر داخله‌ی اقلیم رسیده، محورهای توافق مذکور به شرح ذیل است:

در محور اداری این توافق آمده که فرماندار جدید شنگال طبق سازوکار قانون اساسی به‌نحوی‌که مستقل، پاک دست و موردپذیرش مردم باشد، انتخاب خواهد شد.

در این توافق‌نامه تاکید شده است که مناصب اداری دیگر از سوی کمیته‌ی مشترک دو طرف بعد از انتخاب فرماندار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در آن، اصولی چون پاکدستی، حرفه‌ای‌‌بود و ترکیب جمعیتی منطقه مدنظر قرار می‌گیرد.

در محور امنیتی این توافق آمده است که پلیس و دستگاه‌های امنیت ملی و اطلاعات منحصراً مسئولیت امنیت داخل شنگال را بر عهده خواهند داشت و دیگر گروه‌های مسلح با نظارت فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال داده خواهند شد.

این توافق تصریح شده که امنیت شنگال با استخدام ٢٥٠٠ نیروی امنیتی داخلی تقویت خواهد شد و مشارکت عادلانه‌ی آوارگان شنگالی موجود در اردوگاه‌ها در این نیروها تضمین خواهد گردید به طوری که ١٠٠٠تن از آنان از اهالی شنگال و ١٥٠٠ تن دیگر از آوارگان تشکیل خواهد شد.

در ادامهی بند مربوط به محور امنیتی همچنین ذکرشده که به حضور پ ک ک از شنگال و مناطق اطراف آن پایان داده خواهد شد و این گروه هیچ نقشی در این منطقه نخواهد شد.

در خصوص محور مربوط به بازسازی شنگال هم آمده که کمیته‌ای مشترک از دولت فدرال و دولت اقلیم برای بازسازی این شهر با هماهنگی استانداری نینوا تشکیل خواهد شد و مسئولیت و جزئیات وظایف آن از سوی نخست‌وزیر دولت فدرال و نخست‌وزیر دولت محلی اقلیم کُردستان مشخص خواهد شد.

/ا.م