بارگاه شاخه‌ی ۵ پارت دمکرات کُردستان در بغداد از سوی حشدالشعبی آتش زده شد

پارت دمکرات کُردستان ٢٥ کرسی مجلس نمایندگان و دو وزارتخانه‌ی دولت کاظمی را در اختیار دارد

اربیل (کُردستان ۲۴)- میلیشیاهای حشدالشعبی صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه بارگاه شاخه‌ی ۵ پارت دمکرات کُردستان و پرچم کُردستان در محله‌ی "کراده"ی پایتخت عراق فدرال را بە آتش کشیدند.

         بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴، طرفداران حشدالشعبی در حالی پرچم کُردستان بە آتش کشیدە و پرچم حشدالشعبی را بر فراز بارگاه قرار دادند کە نیروهای پلیس عراق با بی‌تفاوتی نظاره‌گر این رویداد بودند.

افراد وابسته به حشد‌الشعبی پس از انتشار توییتی از سوی هوشیار زیباری عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات به بارگاه پارت دمکرات در بغداد حمله کردند.

هوشیاری زیباری عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کُردستان  و وزیر امور خارجه‌ و دارایی پیشین عراق فدرال، در  گفتگو با شبکه‌ی خبری "الحرە" گفتە بود "بخشی از میلیشیاهای وابسته حشد‌الشعبی به تهدیدی برای ثبات و امنیت عراق تبدیل شد‌ه‌اند.

پارت دمکرات کُردستان کە حدود دو ماه پیش مراسم ۷۴مین سالگرد تأسیس آن برگزار شد، در مجلس نمایندگان عراق فدرال بە تنهایی ۲۵ کرسی این  مجلس  و در دولت مصطفی کاظمی وزارت‌های "امور خارجه" و مسکن و آبادانی را در اختیار دارد.

حملات طرفداران حشدالشعبی بە سفارتخانه‌ی آمریکا و تهید نمایندگان دیپلماتیک دیگر کشورها در عراق، بغداد را به بی‌ثبات‌ترین پایتخت‌های جهان تبدیل کرده است.

/ا.م