واکنش عضو رهبری اتحادیەی میهنی نسبت بە بی‌احترامی به پرچم کُردستان

مصطفی چاورَش: پرچم کُردستان میراث چند دهە مبارزه‌ی آزادی‌بخش مردم کردستان است

اربیل (کُردستان ۲۴)- مصطفی چاورَش عضور شورای رهبری اتحادیە‌ی میهنی کُردستان و فرمانده‌ی نیروهای ٧٠ پیشمرگه‌ی کُردستان روز دوشنبه ٢٨مهرماه در گفتگو با برنامه‌ی خبری کُردستان ٢٤،  گفت: "پرچم کُردستان کە از جمهوری دمکراتیک کُردستان در مهاباد بە ما رسیده و تاکنون هزاران نفر جان خود را فدای آن کرده‌‌اند، باعث افتخار همە‌ی ما است."

این عضو ارشد اتحادیەی میهنی کُردستان، گفت: "درحالی‌که یک باشگاه ورزشی دارای پرچم خود است و همە‌ از آن دفاع می‌کنند، چگونه اجازه داده می‌شود پرچم یک ملت را بە آتش بکشند؟"

وی همچنین گفت: "حشدالشعبی کە تنها چند سالی از تأسیس آن می‌گذرد، از چندین گروه تشکیل‌شده کە هرکدام دارای پرچمی جداگانه است و آن را حمل می‌کند." وی تأکید کرد کە "هیچ‌کدام از عراقی‌ها حق ندارند بە مقدسات دیگران بی‌احترامی بکنند."

چاورَش در ادامه‌ی گفتگو با بخش خبری کُردستان ٢٤ گفت: "پیش از پروسه‌ی آزادی عراق، کُردها بە اکثر رهبران عراقی کمک کردند. اکنون کە مناطق آنان آزاد گردیده، می‌بایست آن ایام را بە یاد داشته باشند. مخصوصاً در این برهه‌ی حساس باید جریان‌های سیاسی عراق با احساس مسئولیت برای حل مشکلات اقدام کنند نە اینکە با چنین رفتارهایی و وضعیت را مخدوش نمایند. لازم است مصطفی کاظمی از جریان‌های شیعه بخواهد بار دیگر چنین عملی را تکرار نکنند."

چاورَش در پایان تأکید کرد: "پرچمی کە در بارگاه پارت دمکرات کُردستان بە آتش کشیده شد، پرچمی پارت دمکرات نیست، بلکه پرچم یک ملت و پرچم همەی مردم کُردستان است، بی‌احترامی بە آن احساس مردم کُردستان را جریحه‌دار کرده است.

/ا.م