حسن روحانی برای باردوم پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد

روحانی ٥٧% کل آراء مأخوذه را بدست آورده است

k24 - اربیل

 عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ساعت 14 امروز (شنبه 30 اردیبهشت) در جمع خبرنگاران، با اشاره به پایان شمارش آراء در ایران اعلام کرد: از مجموع ٤١میلون و ٢٢٠هزار و ١٣١ رأی اخذ شدە، ، حجت‌الاسلام حسن روحانی با کسب٢٣ میلیون و٥٣٩هزار ٦١٦رأی، بە عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد.

وزیر کشور ایران همچنین گفت: سید ابراهیم رئیسی با کسب١٥میلیون و٧٨٦هزار و ٤٤٩رأی مصطفی میرسلیم با کسب ٤٧٨هزار و٢١٥ رأی و مصطفی هاشمی‌طباء با کسب ٢١٩هزار و ٤٥٠رأی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

حسن روحانی ٥٧% و ابراهیم رئیسی ٣٨% کل آراء مأخوذه انتخابات ریاست جموهوری ٢٩اردیبهشت ١٣٩٧ را بدست آورد‌ه‌اند.